21 2021 | 10:33:25
Продукти добавени на «2011-12-31»
1.
снимка на Технически везни

Технически везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 1-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:32:35

Технически везни  

Везните служат за измерване на масата на всякакви обекти в компактен вид, насипно или течно състояние.

максимален товар 

мин. 200g

макс. 2000g

стойност на делението       

мин. 0.005g

макс. 0.05g

брой деления                       

мин. 10000       

макс. 100000бр

работна температура         

от +10 C°

до +35 C°

форма и размери на платформата                   

по желание

 

тип на везните                     

стационарни и портативни везни

функции:

-    автокалибриране
-    сериен интерфейс за връзка с РС
-    отчитане на брутно или нетно тегло

 

Още информация за Технически везни
цена за Технически везни се дава по запитване
2.
снимка на Широкообхватни везни

Широкообхватни везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 2-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:34:25

Широкообхватни везни

Везните от този раздел служат за измерване на масата на всякакви обекти в компактен вид, насипно или течно състояние 

максимален товар 

мин. 5kg

макс. 10000kg

стойност на делението       

мин. 0.001kg.   

макс. 1kg.

брой деления                       

мин. 5000       

макс. 10000бр

работна температура         

от – 10 C°

до + 40 C°

форма и размери на платформата                   

по желание

 

тип на везните                     

стационарни и портативни

функции:

-    автокалибриране
-    сериен интерфейс за връзка с РС
-    отчитане на брутно или нетно тегло

Още информация за Широкообхватни везни
цена за Широкообхватни везни се дава по запитване
3.
снимка на Портативни мобилни количкови везни

Портативни мобилни количкови везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 3-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:37:05

Портативни, мобилни, количкови везни

Везни за складови стопанства и фирми произвеждащи или пакетиращи стоки подлежащи на контрол на теглото. Този тип везни са снабдени с акумулаторни батерии и могат да работят без презареждане на батериите мин.32 часа. Количковите везни от този вид са снабдени с колела и служат за измерване на товари с по-голяма маса.

максимален товар 

мин. 5kg.

макс. . 500kg.

стойност на делението       

мин. . 0.002kg.

макс. 0.1kg.

брой деления                       

мин. 5000      

макс. 10000бр.

работна температура         

от +10 C°

до +35 C°

форма и размери на платформата                   

по желание

 

тип на везните                     

портативни, мобилни, количкови

функции:

-    автокалибриране
-    сериен интерфейс за връзка с РС
-    отчитане на брутно или нетно тегло

 

Още информация за Портативни мобилни количкови везни
цена за Портативни мобилни количкови везни се дава по запитване
4.
снимка на Обемни бункерни везни

Обемни бункерни везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 4-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:40:04

Обемни бункерни везни  

Везни за измерване на масата течни, насипни и прахообразни материали.

максимален товар 

мин. 5kg.

макс. . 500kg.

стойност на делението       

мин. . 0.002kg.

макс. 0.1kg.

брой деления                       

мин. 5000      

макс. 10000бр.

работна температура         

от +10 C°

до +35 C°

форма и размери на платформата                   

по желание

 

тип на везните                     

стационарен и мобилен

функции:

-    автокалибриране
-    сериен интерфейс за връзка с РС

 

Още информация за Обемни бункерни везни
цена за Обемни бункерни везни се дава по запитване
5.
снимка на Порционни везни

Порционни везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 5-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:53:05

Порционни везни  

Порционните везни се изполват за измерване и регулиране на разход в потоци от насипни и течни материали. Измерването е динамично на порции. За целта везните са снабдени електро-пневматични механизми осигуряващи порционното измерване на потока. Везните от този тип са реализирани и успешно работят в мелници за измерване на зърно и трици в поток. В резултат се отчита рандеман в реално време.


максимален товар на порция

мин. 5kg.

макс. 50kg.

стойност на делението       

мин. 0.005kg

макс. 0.02 kg.

време за измерване (отчитане) на една порция

макс.      10 s.     

 

максимален дебит на потока

18 t/h.

 

форма на обема за измерване на порция

по желание

 

работна температура

от -10 C°

от +40 C°

функции:

-    автокалибриране
-    индикация на дебит (тон за час)
 -    натрупване (сумиране) на количеството (разхода) за смяна, ден, месец и др. -  по желание.
-   сериен интерфейс за връзка с РС.

 

Още информация за Порционни везни
цена за Порционни везни се дава по запитване
6.
снимка на Реактивни везни

Реактивни везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 6-3323 / Добавен на: 2011-12-31 09:56:58

Реактивни везни  

Реактивните везни работят в поток. Използват се за измерване на разход на насипни материали и регулиране на потоци в реално време. Могат да се прилагат в дозиращи системи с по-малки изисквания за точност на дозиране.Основното им предимство е по-ниската цена, малки габарити и високата надеждност.


обхват на измервания дебит           

мин.0.5 t/h       

макс.500 t/h

стойност на делението на дебита           

мин.0.001t/h    

макс. 0.5 t/h

работна температура         

от -10 C°

до +40 C°

функции:

-    индикация на дебит (тон за час)
-    задаване на желания дебит  
-    сериен интерфейс за връзка с РС
-    изполване като дозатор.

 

Още информация за Реактивни везни
цена за Реактивни везни се дава по запитване
7.
снимка на Лентови  конвейрни везни

Лентови - конвейрни везни

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 7-3323 / Добавен на: 2011-12-31 10:00:11

Лентови - конвейрни везни  

Лентовите везни са предназначени за измерване на обекти с компактна маса в конвейрни технологични линии без да променят скоростта на конвейра и ритъма на производство.  Лентовите везни контролират теглото на всеки един обект (продукт) движещ се по конвейра по зададен от оператора допустим толеранс на отклонение на масата на обекта.

максимален товар на измерване

по желание

стойност на делението

в зависимост от максималния товар

брой деления

не по-малко от 1000 бр

скорост на движение на лентата на везната

настройва се според скоростта на конвейра

работна температура         

от -10 C°

до +40 C°

функции:

- индикация на масата на всеки обект в движение
- индикация на броя претеглени обекти за избрано време
- изходен сигнал за претеглени обекти с тегло извън норматива
- изход към механизъм формиращ обектите по еднакво тегло
- сериен интерфейс за връзка с РС.

 

Още информация за Лентови - конвейрни везни
цена за Лентови - конвейрни везни се дава по запитване
8.
снимка на Везни за подемни кранове и автокранове

Везни за подемни кранове и автокранове

Категория / Фирма Везни / Каталожен номер: 8-3323 / Добавен на: 2011-12-31 10:05:59

Везни за подемни кранове и автокранове

Тези везни се монтират на подемни кранове от типа стационарен, портален и автомобилен.

максимален товар 

мин. 1000kg

макс. 5000 kg

стойност на делението       

мин.0.1 kg 

макс. 0.5 kg.

брой деления                       

мин. 2000       

макс. 10000 бр

работна температура         

от -15 C°

до +40 C°

функции:

-  индикация на теглото в кабината на краниста
-  сумиране на претеглените товари за избран период от време
-  подреждане на претеглените товари по избран признак (вид).

 

 

Още информация за Везни за подемни кранове и автокранове
цена за Везни за подемни кранове и автокранове се дава по запитване
9.
снимка на Дозатори на брашно за хлебозаводи

Дозатори на брашно за хлебозаводи

Категория / Фирма Машини / Каталожен номер: 709-3323 / Добавен на: 2011-12-31 10:27:54

Дозатори на брашно за мелници и хлебозаводи

Дозаторите за брашно са проектирани съобразно спецификата на на материала, с който работят. Дозаторите за брашно се произвеждат в широка гама в зависимост потребностите и желанията на клиента. Снабдени са с електро-пневматични изпълнителни механизми, електронно – преобразувателна и микропроцесорна система за управление. Дозаторите за брашно на тегловен принцип.

обхват на дозиране

  от 5 kg.   до  500 kg

по желание

точност на дозиране

мин.  0.2% 

макс.  0.5%.

бързодействие

зависи от подаващия механизъм

работна температура

от -10 C°

до +40 C°

функции:

-  индикация на теглото на всяка доза
-  сумиране на теглото на всички дози за избран период
-  избор на доза по желание в работния обхват
-  сериен интерфейс за връзка с РС.

 

Още информация за Дозатори на брашно за хлебозаводи
цена за Дозатори на брашно за хлебозаводи се дава по запитване
10.
снимка на Дозатор на брашно за хлебозаводи

Дозатор на брашно за хлебозаводи

Категория / Фирма Машини / Каталожен номер: 710-3323 / Добавен на: 2011-12-31 10:27:54

Дозатор на брашно за мелници и хлебозаводи

Дозаторите за брашно са проектирани съобразно спецификата на на материала, с който работят. Дозаторите за брашно се произвеждат в широка гама в зависимост потребностите и желанията на клиента. Снабдени са с електро-пневматични изпълнителни механизми, електронно – преобразувателна и микропроцесорна система за управление. Дозаторите за брашно на тегловен принцип.

обхват на дозиране

  от 5 kg.   до  500 kg

по желание

точност на дозиране

мин.  0.2% 

макс.  0.5%.

бързодействие

зависи от подаващия механизъм

работна температура

от -10 C°

до +40 C°

функции:

-  индикация на теглото на всяка доза
-  сумиране на теглото на всички дози за избран период
-  избор на доза по желание в работния обхват
-  сериен интерфейс за връзка с РС.

 

Още информация за Дозатор на брашно за хлебозаводи
цена за Дозатор на брашно за хлебозаводи се дава по запитване


Добавени продукти и услуги по фирми за 2011-12-31 (обновено в 02:00:00)

Безплатни обяви